ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ    

(c) 2004 - 2005

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2003 - 2004 

ΠΕΡΙEXOMENA

 

Εισαγωγή

Ενότητα 1 : Οικοσύστημα – βιότοπος – νερό – υδροβιότοπος
Ενότητα 2 : Απειλές – καθεστώς προστασίας
Ενότητα 3 : Οι υδροβιότοποι στην χώρα μας
Ενότητα 4 : Επισκέψεις σε υδροβιότοπους
Ενότητα 5 : Οι προτάσεις μας για τους υδροβιότοπους
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ