ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ    

(c) 2004 - 2005

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2003 - 2004 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιατί διαλέξαμε αυτό το θέμα

Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο με συνεχείς εναλλαγές του τοπίου. Πολλές περιοχές έχουν αναγνωρισθεί από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές ως σημαντικές για την προστασία της φύσης και προστατεύονται νομοθετικά. Ωστόσο στις μαθητικές κοινότητες που ζουν σε αστικά κέντρα - και γνωρίζουν το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης - υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τον φυσικό πλούτο της χώρας μας αλλά και με την κατάλληλη γνώση που πρέπει να κατέχουν για τις συνέπειες των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.Τα τελευταία χρόνια πολλά λέγονται για την εξαφάνιση των πουλιών, για την «αξιοποίηση των βάλτων», για το Σχινιά και το ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο, για την εκτροπή του Αχελώου και την ομορφιά της λίμνης Πλαστήρα, για το Κοτύχι και τα γήπεδα του γκολφ.Ανάμεσα στα οικοσυστήματα, διαλέξαμε το οικοσύστημα των υδροβιότοπων, πρώτα απ’ όλα  επειδή η ίδια η ζωή εμφανίστηκε μέσα στο νερό και εξαρτάται άμεσα από αυτό, αλλά και επειδή οι υδροβιότοποι αποτελούν πραγματικό εργαστήριο της φύσης με εκπληκτική λειτουργικότητα, όπου όλοι οι οργανισμοί, από το φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν μέχρι και τα ανώτερα θηλαστικά συμβιώνουν με αλληλένδετο τρόπο, σαν τους κρίκους μιας αλυσίδας. Παράλληλα αποτελούν - μαζί με τα τροπικά δάση - τα ποιο παραγωγικά οικοσυστήματα  της γης και προσφέρουν στον άνθρωπο ανυπολόγιστα φυσικά, βιολογικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Πώς είναι όμως δυνατόν ο μαθητικός πληθυσμός να είναι ενημερωμένος και ευαισθητοποιημένος ως προς το ανεκτίμητο αυτό οικοσύστημα; 

Στο ερώτημα αυτό, η ενασχόληση των μαθητών με το οικοσύστημα των υδροβιότοπων μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ομάδας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι μια απάντηση. Η ποικιλόμορφη προσέγγιση του θέματος κρίναμε ότι θα είναι εποικοδομητική και ότι θα επιφέρει πνευματικά οφέλη και θα συμβάλλει στη δραστηριοποίηση των μαθητών–μελών της Π.Ο.

Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα.

Σχεδιασμός των ενεργειών μας

Συλλογή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού σχετικού με τους ελληνικούς υδροβιότοπους. (Ανάθεση σε υποομάδες συλλογής στοιχείων και πληροφοριών για διαφορετικούς υδροβιότοπους)

Ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις υποομάδες.

Καταγραφή παρατηρήσεων και συμπερασμάτων(φυσικοί ή τεχνητοί υδροβιότοποι, βιοποικιλότητα κ.α.).

Προβολή βιντεοταινιών. 

Επισκέψεις σε υδροβιότοπους (εργασία πεδίου/ Αποτύπωση περιοχής/ Καταγραφή βλάστησης, πουλιών, ζώων/ Εντοπισμός πηγών ρύπανσης/ Αποτύπωση της περιοχής με την κατασκευή υποτυπώδους χάρτης κ.λπ.).