ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ    

(c) 2004 - 2005

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2003 - 2004 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Αβιοτικοί παράγοντες: οι παράγοντες αυτοί που δεν παρουσιάζουν το      φαινόμενο της ζωής, όπως το κλίμα (πίεση, θερμοκρασία, φως, υγρασία), το έδαφος κ.ά.

Αμφίβιοι : οργανισμοί που ζουν τόσο στο νερό όσο και στο χέρσο.

Αποικοδομητές: μικροοργανισμοί που βρίσκονται κυρίως στο έδαφος και ανοργανοποιούν τα απορρίμματα των οργανισμών και τους οργανισμούς μετά το θάνατό τους.

Αυτότροφος: ο οργανισμός που έχει την ικανότητα να δεσμέύει απευθείας την ηλιακή ενέργεια ή τη χημική ενέργεια από απλές ανόργανες ενώσεις και να δημιουργεί οργανικές ενώσεις.

Βιοκοινότητα: είναι όλες οι πληθυσμιακές ενότητες ενός συστήματος, που αποτελούν εξισορροπημένη ομάδα (π.χ. οι πληθυσμοί των φυτών και οι πληθυσμοί των ζώων ενός δάσους αποτελούν τη φυσική και ζωική βιοκοινότητα του δάσους).

Βιοτικοί παράγοντες: το σύνολο των οργανισμών μιας περιοχής (φυτά, ζώα, άνθρωποι και μικρόβια). Αυτοί είναι:

-         οι παραγωγοί (οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν) όπως φυτοπλαγκτόν, επιπλέοντα φυτά, π.χ. νούφαρα, φυτά ριζωμένα στο βυθό, π.χ. φύκια και ανώτερα υδρόβια φυτά.

-         οι καταναλωτές (μη φωτοσυνθετικοί οργανισμοί) όπως ζωοπλαγκτόν (τρέφεται με φυτοπλαγκτόν), φυτοφάγα ψάρια, σαρκοφάγα ψάρια, έντομα (στην επιφάνεια της λίμνης), γαρίδες, όστρακα (στο βυθό), βατράχια και άλλα.

-         οι αποικοδομητές μικροοργανισμοί που αποικοδομούν οργανική ύλη π.χ. υπολείμματα νεκρών οργανισμών ή απορρίματα των οργανισμών, παίζοντας έτσι ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον κύκλο της ύλης. Οι αποικοδομητές είναι μύκητες και βακτήρια και τους συναντάμε κυρίως στο έδαφος, σε όλη τη λίμνη αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους βρίσκεται στην επιφάνεια του βυθού.

Βιότοπος: ο χώρος μέσα στον οποίο ζουν και αναπαράγονται τα μέλη μιας βιοκοινότητας. Χαρακτηρίζεται από σχετική ομοιομορφία των συνθηκών του περιβάλλοντος (το αβιοτικό μέρος ενός οικοσυστήματος).

 Ευτροφισμός: η διεργασία του εμπλουτισμού (φυσικού ή ανθρωπογενούς) μιας υδατοσυλλογής με θρεπτικά συστατικά (ιδιαίτερα άζωτο και φωσφόρο), που οδηγεί σε υπερανάπτυξη υδρόβιων και υδροχαρών φυτών και του φυτοπλαγκτού.

Οικοσύστημα:  απαρτίζεται από το σύνολο των βιοκοινοτήτων και το αβιοτικό περιβάλλον τους σε μια περιοχή. Τα οικοσυστήματα μπορεί να είναι φυσικά, τεχνητά ή ανθρωπογενή.

Πανίδα: το σύνολο των ζώων μιας περιοχής που θεωρούνται ως είδη.

Τροφική αλυσίδα: η ίδια η ροή ενέργειας μέσω της τροφής από τον ένα οργανισμό στον άλλο, π.χ. παραγωγός (φυτό) καταναλωτής 1 (φυτοφάγο ζώο), καταναλωτής 2 (σαρκοφάγο ζώο), αποικοδομητής (μικροοργανισμός).

Υγρότοποι (υδροβιότοποι): είναι αβαθείς υδάτινες εκτάσεις με τρεχούμενα ή λιμνάζοντα νερά, λιμνοθάλασσες, ρηχές  παράκτιες εκτάσεις, ρηχές λιμνούλες και ποτάμια καθώς και οι παρόχθιες περιοχές τους, εκβολές ποταμών, έλη και τυρφώδεις περιοχές. Μπορεί να είναι φυσικοί ή τεχνητοί. Αποτελούν τη μεταβατική ζώνη μεταξύ χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων  και το κύριο γνώρισμά τους είναι ότι καλύπτονται μόνιμα ή προσωρινά από νερά μικρού βάθους.

Χλωρίδα: το σύνολο των φυτών μιας περιοχής (ή μιας γεωλογικής περιόδου) θεωρουμένων ως είδη.