ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ    

(c) 2004 - 2005

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2003 - 2004 

Ενότητα 5 Οι προτάσεις μας για τους υδροβιότοπους

A           Ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών, έλεγχος της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και διάθεσης των υπολειμμάτων της σοδιάς στη λεκάνη απορροής.

A           Κοπή των καλαμώνων για αποτροπή της βαλτοποίησης.

A           Προστασία από τη φωτιά και την υλοτομία του παρόχθιου δάσους και ενίσχυσή του με δενδροφυτεύσεις.

A           Έλεγχος στις μεταβολές του υδρολογικού καθεστώτος της περιοχής με προτεραιότητα στης ανάγκες του υδροβιότοπου.

A           Απαγόρευση της αποξήρανσης και έλεγχος στην επέκταση της γεωργικής γης σε βάρος των υδροβιότοπων.

A           Ελεγχόμενη ανάπτυξη της αλιείας και απαγόρευση του κυνηγιού.

A           Προστασία της λεκάνης απορροής από τις απορρίψεις στερεών και υγρών βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.

A           Ελεγχόμενη εγκατάσταση οικισμών, βιοτεχνικών μονάδων και έργων υποδομής με χωροταξικό σχεδιασμό και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

A           Έλεγχος στις αμμοληψίες, στις επιχωματώσεις και διευθετήσεις των χειμάρρων.

A           Ανάπτυξη οικοτουρισμού με προτεραιότητα στο φυσικό περιβάλλον και μετακίνηση χωρίς μηχανικά μέσα.

A           Προστασία των χώρων αναπαραγωγής των ψαριών, των αμφίβιων και των πουλιών.

A           Σεβασμός στους πληθυσμούς του υδροβιότοπου και απαγόρευση εισαγωγής άλλων ειδών.