ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ   

(c) 2004 - 2005

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  

Μιχαλοπούλου Αικατερίνη  Θεολόγος
Λόντος Χαράλαμπος    Μαθηματικός Μιχαήλ Μιχαήλ Φιλόλογος
Τσάκου Ελένη  Φιλόλογος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ    Βενάρδου Ελένη-Φιλιώ Μαθηματικός
Λόντος  Χαράλαμπος Μαθηματικός
Τσάκου Ελένη       Φιλόλογος Παπαγεωργίου Μαριέττα Φυσικός
Βλυσίδου Μαρία  Γαλλικής Φιλ
Μωραϊτάκη Μαρία Αγγλικής Φιλ
Κωνσταντινίδου Δέσποινα Γερμανικής Φιλ.
Αλιγιζάκη Κυριακή Καλλιτεχνικών
Παγίδα Αικατερίνη-Στυλιανή Φυσικής Αγωγής
Κουρρή Ανδρεανή Γεωπόνος
Ζαφειροπούλου Ελένη Οικ. Οικονομίας
Αναστασιάδου Μαρία Μουσικός
Μαρκάκης  Νικόλαος Πληροφορικής
Κρίθαρη  Βασιλική Φυσ. Αγ. Ολυμπιακής Παιδείας